Verhoog uw winstmarge met Anlisa

Met de Anlisa software maakt u rendabele prijsoffertes en digitale opdrachtbrieven in slechts enkele klikken. Die informatie wordt automatisch met AdminPulse uitgewisseld.

Op basis van een tiental vragen maakt de software gepersonaliseerde offertevoorstellen met drie formules die het best bij elke klant passen. Uw klant kan dan, naargelang van z’n behoefte aan dienstverlening, zijn ideale match kiezen uit de drie voorstellen. Heeft de klant z’n keuze gemaakt, dan zorgt de software ervoor dat de passende opdrachtbrief meteen klaar staat om digitaal te tekenen. Die opdrachtbrief wordt meteen doorgestuurd naar AdminPulse, waar u hem kan raadplegen in uw klantendossier.

AdminPulse en Anlisa in drie stappen

De integratie tussen Anlisa en AdminPulse gaat als volgt:

 1. Om een persoonlijke offerte en van daaruit een opdrachtbrief te maken met Anlisa, gaat u van start door het ondernemingsnummer van de klant in kwestie in te geven. Als dat ondernemingsnummer gekend is in een klantendossier in AdminPulse, worden de bedrijfsgegevens van daaruit aangevuld. Anlisa en AdminPulse zijn nu gekoppeld.
 2. Wanneer de opdrachtbrief klaar staat, kan u die vanuit Anlisa toevoegen aan het klantendossier in AdminPulse. Ook als u meer dan één voorlopige opdrachtbrief maakt -bijvoorbeeld omdat de klant nog even wil nadenken en uw voorstellen met elkaar wil vergelijken- kan u die allemaal aan het klantendossier in AdminPulse toevoegen.
 3. Als laatste stap moet de klant de opdrachtbrief digitaal ondertekenen. U heeft de keuze om dat te doen via Anlisa of via AdminPulse. Welke mogelijkheid u hier kiest, het ondertekende document komt altijd in het klantendossier in AdminPulse terecht.

U komt natuurlijk ook in contact met bedrijven die nog geen klant zijn en waarvoor er dus nog geen klantendossier in AdminPulse bestaat. In dat geval verloopt alles eerst via de software van Anlisa. Wanneer de prospect beslist om klant te worden, kan u de opdrachtbrief aan AdminPulse toevoegen nadat u daar een klantendossier heeft aangemaakt.

Naast de eenvoudige integratie met AdminPulse, zijn er nog vele voordelen verbonden aan het gebruik van Anlisa:

 • U verlaat de vaste forfaits om plaats te maken voor een geoptimaliseerd en gepersonaliseerd dienstverleningspakket
 • De kosten voor de digitalisering van uw kantoor worden correct doorgerekend
 • U kan afstappen van het traditionele aanrekenen volgens “uurtje-factuurtje”
 • Transparantie voor beide partijen, geen verrassingen op de eindfactuur
 • Geen tijdverlies door discussie over gepresteerde uren
 • Afspraken zonder verrassingen staat synoniem voor een tevreden klant
 • Hogere winstmarge

Factureer op basis van het behandelde volume

Anlisa is gegroeid uit Inslegers Accountants en uit Burotim Accountants & Tax Advisors. Door de digitaliseringsgolf viel het op dat klanten steeds vaker verwachten dat de boekhouder goedkoper wordt, terwijl de kosten voor de boekhoudkantoren toch stijgen. Er is inderdaad tijdswinst, maar die staat niet in verhouding tot de hogere kosten. Op verzoek van vele confraters heeft Tim Inslegers daarom z’n eigen software voor offerteberekeningen en digitale opdrachtbrieven voor alle accountantskantoren opengesteld en Anlisa gecreëerd.

De software van Anlisa zorgt onder meer voor geoptimaliseerde offertes en kent nog vele andere voordelen:

 • Automatische aanmaak van rendabele offertevoorstellen
 • Berekening van uw ereloon met een vast maandelijks factuurbedrag
 • Digitale ondertekening en archivering van opdrachtbrieven
 • Nacalculatie voor de optimalisatie van uw prijszetting
 • Correct doorrekenen van uw kosten per klantendossier

Zeer voorspelbare maandelijkse omzet

Samen met elke klant maakt u een inschatting van het verwachte volume van te behandelen documenten. Op basis van deze inschatting kan een klant kiezen uit verschillende formules aan een vaste maandelijkse prijs. Meer behandeld volume betekent automatisch een hogere kost, volume is immers een parameter die niet vatbaar is voor discussie. Dankzij de vaste maandelijkse prijs wordt de hogere kost van de afsluiting van z’n boekjaar door de klant op voorhand betaald.

Made In Belgium

Anlisa is Belgische software, gemaakt door accountants voor accountants. Vraag nu uw demo aan, we reageren meteen.

Boek meteen uw demo