In vijf stappen naar meer marge

De software van Anlisa helpt u het traditionele factureren van uw prestaties te verlaten. In plaats daarvan stellen we voor om opdrachtbrieven te maken op basis van objectieve parameters, onder meer per type klant. Samengevat werkt dat als volgt:

Het ideale dienstenpakket voor elke klant

Wanneer u met Anlisa van start gaat, maken we een prijssimulatie voor elk klantendossier aan de hand van uw tijdsregistraties van het afgelopen jaar en uw reële kostenstructuur.

De simulatie geeft aan welk dienstenpakket u best levert aan elke klant en wat u daar jaarlijks voor kan aanrekenen. De simulatie houdt ook rekening met het bedrijfstype van de klant en de administratieve verwerking eigen aan de sector.

U kan de simulatie aanvaarden of de parameters aanpassen, voor groepen klanten of voor elke klant apart. Daarna maakt Anlisa voor elke klant een opdrachtbrief met een zeer gedetailleerde opsomming van alle diensten die u gaat leveren.

Factureer elke maand een vast bedrag

De prijszetting van uw opdrachtbrief wordt altijd berekend in vaste, maandelijkse schijven.

Uw facturatie wordt niet alleen eenvoudiger, u kan uw klanten ook voorstellen om met een domiciliëringsopdracht te betalen. U beslist of u aan die klanten een extra voordeel geeft.

Een factuur voor een vast bedrag, plus een eventuele eindfactuur volgens vooraf vastgelegde parameters, budgetteert gemakkelijk voor uw klanten. De meeste klanten werken graag met leveranciers die hun kost goed kunnen voorspellen.

Bovendien bespaart u op uw eigen administratieve verwerking.

Nacalculatie

In Anlisa kan u op elk moment zien of de verwerkte volumes overeenkomen met de inschatting die op de opdrachtbrief staat. Als de afwijking te groot wordt, kan u kiezen om in te grijpen.

Wanneer u een eindfactuur gaat voorbereiden, meestal rond eind januari, kan u de gegevens daarvoor uit Anlisa halen dankzij onze koppeling met de meeste courante pre-accounting en accounting software. U kan dan de automatische berekening aanvaarden of het voorgestelde bedrag aanpassen om commerciële redenen.

Voor het nieuwe jaar maakt u met Anlisa snel nieuwe versies van de opdrachtbrieven die rekening houden met alle geleverde diensten, de verwerkte volumes van het voorbije jaar en een update van uw kostenstructuur.

Nieuwe klanten snel rendabel

Om tijdens prospectiegesprekken een voorstel van opdrachtbrief te maken, vult u een tiental gegevens in, zoals het vermoedelijke aantal aankoop- en verkoopfacturen op jaarbasis.

Dan nog slechts één keer klikken en u gaat door naar een of meer concrete voorstellen met verschillende formules en optionele dienstverlening waaruit uw nieuwe klant kan kiezen. De voorgestelde opdrachtbrieven zijn altijd rendabel, want ze zijn onderliggend gebaseerd op uw reële kostenstructuur, uw gewenste marges en de aard van het bedrijf van uw nieuwe klant.

Samen met de nieuwe klant bespreekt u het gewenste niveau van dienstverlening en kiest u de passende opties. Uw opdrachtbrief is meteen klaar om digitaal te tekenen.

Optimaliseer uw dienstverlening en rendabiliteit

Op de opdrachtbrieven vermeldt Anlisa dienstenpakketten die worden getarifeerd vanuit uw kostenstructuur, uw gewenste winstmarge, een mogelijke forfaitaire prijszetting, een eventuele success fee, de kwaliteit van het klantendossier en de activiteit van de klant. Die parameters worden op maat ingesteld bij de implementatie van Anlisa.

U kan die dienstenpakketten en de onderliggende parameters altijd aanpassen wanneer uw kosten wijzigen, als u uw dienstverlening wil uitbreiden of wanneer u zaken wil veranderen aan uw prijszetting. Het is mogelijk om alles in te stellen voor al uw klantendossiers, per groep klanten of per individuele klant.

Zelfs een benchmark met andere kantoren is mogelijk, met statistische data op anonieme basis.

Voordelige software

U kunt al met Anlisa aan de slag vanaf 1875 euro per jaar.
Bel ons op 050 960 304 of stuur een mail naar tim@anlisa.app.