In vijf stappen naar meer marge

De software van Anlisa helpt u het traditionele factureren van uw prestaties te verlaten. In plaats daarvan stellen we voor om offertes en opdrachtbrieven te maken op basis van het verwerkte volume. Samengevat werkt dat als volgt:

Bespreek de offerte met uw klant

Om tijdens het prospectiegesprek een offerte te maken, vult u een tiental gegevens in, zoals het vermoedelijke aantal aankoop- en verkoopfacturen op jaarbasis.

Dan nog slechts één keer klikken en u gaat door naar een of meer concrete offertevoorstellen met verschillende formules waaruit uw klant kan kiezen.

Samen met de klant bespreekt u het gewenste niveau van dienstverlening en kiest u de passende opties. Uw offerte is klaar om digitaal te tekenen.

Teken de opdrachtbrief digitaal

Standaardcontracten voor opdrachtbrief en algemene voorwaarden, opgemaakt door onze advocaten, zitten mee in de software. Gebruikt u daarvoor liever uw eigen documenten, dat kan even goed.

Bij akkoord tekent uw klant de documenten digitaal en alles gaat naar een beveiligd online archief.

Wilt uw klant er nog even over nadenken, dan kan u een e-mail sturen met daarin de voorstellen en een knop om alles online digitaal te tekenen.

Factureer elke maand een vast bedrag

Uw offerte wordt altijd berekend in vaste, maandelijkse schijven.

Uw facturatie wordt niet alleen eenvoudiger, u kan uw klanten ook voorstellen om met een domiciliëringsopdracht te betalen. U beslist of u aan die klanten een extra voordeel geeft.

Werk verder vanuit de historiek

Voor bestaande klanten maakt u bij de start van elk boekjaar een nieuwe opdrachtbrief die u per e-mail kan doorsturen om digitaal te laten tekenen.

De nieuwe opdrachtbrief kan gemaakt worden op basis van de historiek, zoals het aantal transacties van vorige boekjaren. Het kan ook met een toekomstige inschatting indien beide partijen vermoeden dat de situatie sterk zal veranderen.

Zo komt u toch altijd heel snel tot nieuwe maandelijkse voorschotten.

Optimaliseer uw rendabiliteit

Offertes worden berekend vanuit uw kostenstructuur en uw gewenste winstmarge. Die parameters worden op maat ingesteld bij de implementatie van de Anlisa app.

U kan uw parameters aanpassen als uw kosten wijzigen of wanneer u om een commerciële reden zaken wil veranderen aan uw prijszetting.

Wat u ook doet, het gebeurt altijd met een volledig zicht op uw lopende activiteiten. Zelfs een benchmark met concurrenten is mogelijk, via een Gauss-curve op anonieme basis.

Voordelige software

U kunt al met Anlisa aan de slag vanaf 1875 euro per jaar.
Bel ons op 050 960 304 of stuur een mail naar tim@anlisa.app.