De accountant wordt duurder. Wat is het alternatief?

De kosten van de meeste accountancykantoren zijn aan het stijgen. Door de digitalisering ligt de IT-kost vele malen hoger dan een paar jaar geleden, bijvoorbeeld. Elk kantoor gebruikt snel een dozijn verschillende softwaretoepassingen. De meeste daarvan rekenen kosten aan volgens verwerkt volume, waardoor er bovendien weinig tot geen kostenverlagend schaaleffect ontstaat.

Ook de personeelskosten gaan omhoog. Dat ligt niet alleen aan de inflatie. De functie van boekhouder-accountant stond in 2021 in de top-10 van de knelpuntberoepen in Vlaanderen. In de lijst van 2022 is de boekhouder-accountant wel weggevallen uit die top-10. Het betekent niet dat het tekort is opgelost, het toont alleen aan dat andere jobs nog moeilijker ingevuld geraken, zoals technicus koeltechniek of elektrotechnisch installateur.

Daarnaast verwacht een accountancykantoor meer van z’n medewerkers. Het administratieve werk neemt af, de vraag naar analyses en adviesverlening neemt toe. Daardoor werken er beter gespecialiseerde medewerkers die in regel een stuk meer verdienen.

Het gevolg? De prijzen van de meeste accountancykantoren zijn dus ook aan het stijgen. Klanten vinden dat niet zo aangenaam, maar ze kunnen er meestal wel mee leven. Dankzij de automatisering verloopt alles vlotter, sneller en zo goed als foutloos. Een digitaal archief van zowat alle boekhoudstukken is standaard geworden en biedt klanten gebruiksgemak en tijdswinst. Klanten begrijpen ook dat extra advies en analyses een kost vertegenwoordigen en hebben het liefst jarenlang dezelfde dossierbeheerder.

Duidelijkheid eerst

Maar, de prijzen stijgen, daar moeten we geen geheim van maken. De beste manier om over kosten te communiceren, is door duidelijkheid te bieden over prijzen en de dienstverlening die daarbij hoort. Niet alle accountancykantoren waren daar even goed in. Meestal kreeg de klant op het eind van de maand of na elk kwartaal een factuur met daarop een aantal gepresteerde uren aan een bepaald tarief. Die factuur was zo goed als te nemen of te laten en dat lust de klant van vandaag niet meer. Klanten willen vooraf zo nauwkeurig mogelijk weten wat de kost zal zijn. Ze willen ook mee kunnen beslissen over welke opties er al dan niet in de dienstverlening inbegrepen zijn. Vele klanten willen ook suggesties over hoe ze kosten kunnen verlagen, bijvoorbeeld door hun manier van werken aan te passen.

Heel deze problematiek wordt door onze software aangepakt. U kan bijvoorbeeld kiezen om de prijzen van uw kantoor in te stellen op basis van verwerkt volume. Elke klant begrijpt dat 5000 facturen en betalingen verwerken, meer tijd en middelen vraagt dan 500 boekhoudstukken, zelfs al is de verwerking ervan grotendeels geautomatiseerd. Daarnaast kan u verschillende prijsformules voorstellen, met meer of minder opties in de dienstverlening. Zo heeft de klant meer invloed op z’n eindfactuur, en klanten hebben graag dat stuk controle.

Operationeel efficiënter werken

We hebben Anlisa gemaakt om de operationele efficiëntie van de accountancysector verder te verbeteren. U mag ons zeker indelen bij de vele interessante tools die bij accountants de kwaliteit en de verwerkingssnelheid sterk doen toenemen. Standaardiseren, digitaliseren en automatiseren zijn de kernwoorden die onze toekomst zullen bepalen en wij staan volledig achter die trend.

Wat niet meer in die trend past, is het oude verdienmodel, het traditionele uurtje-factuurtje. Een sterk verbeterde operationele efficiëntie in combinatie met uurtje-factuurtje zorgt ervoor dat een accountant die investeert in software, als het ware gestraft wordt. Alle interne winstefficiëntie gaat dan naar de klant, waardoor uw marge onder druk komt te staan. Nieuwe IT-tools zorgen ook voor serieuze investeringen met een zekere leercurve voor de medewerkers, wat de winstmarge nog meer onder druk zet.

Dit doet me denken aan de woorden van auteur en adviseur Michael Humblet, die tijdens een recent evenement van Finplex het volgende aanhaalde: “Zorg ervoor dat uw klant uw kostprijs niet kan berekenen”. Dus, wanneer u uw omzet bepaalt door uw timesheets, nodigt u als het ware uw klant uit om uw kostprijs te berekenen. Dat opent de deur voor discussies en misschien zelfs wantrouwen.

Een andere manier van prijszetting

Dit kan u alleen oplossen door weg te gaan van uurtje-factuurtje en te kiezen voor het zogenaamde value pricing. Uw klant hoeft niet meer precies te weten hoeveel tijd u aan zijn dossier besteedt, dit wordt een interne aangelegenheid. Door gebruik te maken van de Anlisa app kan u een waarde plaatsen op het volledig voeren van de boekhouding van uw klant. Vergelijk het met een offerte in de bouw. Als u een huis bouwt, vraagt u toch ook niet aan de aannemer hoeveel uur die nodig heeft. U wil gewoon dat het huis afgewerkt is volgens uw keuzes in bewoonbare oppervlakte en afwerking.

Met Anlisa passen we hetzelfde principe toe: de klant bestelt zijn boekhouding op basis van tien kernvragen. Hij krijgt drie keuzemogelijkheden die verder aangevuld kunnen worden met alle opties die de klant nuttig acht. Indien achteraf blijkt dat de klant extra volume of extra diensten afneemt, dan wordt er bijkomend afgerekend. Ook dat mag u helemaal vergelijken met de prijszetting in de bouw. Indien u achteraf een grotere keuken wil, weet u ook dat er een extra rekening zal volgen.

De klant kiest

De tijd van eenvoudigweg de gepresteerde uren door te rekenen, is dus zo goed als voorbij. Het alternatief is om de klant vooraf een keuze te geven uit een aantal abonnementsformules. Sommige klanten gaan daardoor gemakkelijker meer willen betalen omdat ze beter begrijpen wat ze ervoor krijgen. Andere klanten gaan misschien minder betalen omdat ze meer zelf willen doen.

Wat het ook wordt, onze software zorgt ervoor dat u de rendabiliteit van uw dienstverlening goed in de gaten kan houden. Ook bij de goedkoopste formules of bij de kleinste klanten zal u zeker geen verlies maken op die dossiers. Daarnaast opent het mogelijkheden om extra diensten aan te bieden die u rendabel in de markt zet.